Blog

Rekreacja

RSS not configured

Facebook
RSS

Sprzęt bhp

Comments Off
Oct - 23 - 2015
admin

Poprzez mniemanie asekuracji rozumiemy materialną zaporę przeznaczoną umyślnie do zapewnienia ochrony. W zależności od budowy, osłona jest nazywana obudową, deklem, ekranem, drzwiami, osłona całkowitą itd. W zależności od pełnionych funkcji osłona ma prawo być: stała i ruchoma. Stała jest połączona z miejscem zainstalowania na stałe albo za pomocą elementów mocujących, śrub, nakrętek itd ., tak, że usuniecie bądź otwarcie jej bez użycia narzędzi jest niemożliwe. Więcej na ten temat na domenie sprzęt p.poż. Do takich obron zaliczamy: obudowę, osłonę gwarantującą dostęp do dyscypliny zagrożenia ze wszystkich stron; osłona odległościowa dzięki swoim rozmiarom uniemożliwia lub też ogranicza dojście do strefy pogrożenia np. ogrodzenia. Osłona ruchoma, która ma okazję być otwierana bez zastosowania przyrządów. Do takich osłon zaliczamy: osłonę z napędem mechanicznym, poruszana za pomocą energii z innego źródła niż praca człowieka bądź siła ciężkości; osłonę zamykającą się samoczynnie, wzruszana za pomocą elementu maszyny, obrabianego przedmiotu, wracająca później samoczynnie do miejsca zamknięcia.

Comments are closed.