Blog

Rekreacja

RSS not configured

Facebook
RSS

Problemy z ubezpieczeniami OC?

Comments Off
Nov - 9 - 2015
admin

Będąc sprawcą nieszczęśliwego wypadku w co niektórych sytuacjach korporacja ubezpieczeniowa będzie zdołała żądać od nas zwrotu kwoty spieniężonego odszkodowania poszkodowanemu. Nie zawsze okupione oc chroni nas przed opłacaniem za szkody, jakie wyrządziliśmy i trzeba o tym nie zapominać. Spieniężone rannemu zadośćuczynienie z oc będziemy musieli oddać ubezpieczycielowi, gdy okaże się, że szkodę wyrządziliśmy zamierzenie i wprawnie. Wówczas także nie ma co czekać na mtu samochód zastępczy. Także w wypadku, kiedy prowadziliśmy samochód pod wpływem alkoholu oraz używek, firma ubezpieczeniowa ma okazję pragnąć zwrotu kwoty, jaką spieniężyła poszkodowanemu z oc. Inną sprawą, kiedy będziemy musieli oddać pieniądze jest prowadzenie wehikułu bez uprawnień. To jednakże zależy również, dlaczego pomimo nie posiadania prawa jazdy prowadziliśmy samochód. Jeżeli taka jazda konieczna była, bo staraliśmy się ocalić czyjeś istnienie, zdrowie lub ewentualnie mienie, bądź gdy goniliśmy osobę, która właśnie popełniła przestępstwo, ubezpieczający nie będzie żądał od nas zwrotu wypłaconego rannemu w wypadku odszkodowania z oc. Tutaj pomaga porządne Zgłoszenie szkody warta. Jeżeli pozostaliśmy poszkodowani w wypadku, jakiego to nie my byliśmy sprawcami, musimy domagać się od ubezpieczyciela sprawcy zadośćuczynienia z polisy oc. Musimy nie zapominać, że takie odszkodowanie z oc obejmuje również szkody fizyczne jak i te na zdrowiu. I nie powinniśmy tylko jechać samochodem, który uległ wypadkowi – wtedy należałoby wypełnić tuw zgłoszenie szkody. Oc obejmuje także szkody wyrządzone w czasie wsiadania oraz wysiadania z wehikułu, a też załadunku i rozładunku tego wehikułu. Powinniśmy jednakże nie zapominać, że to na nas spoczywa obowiązek pokazania powstałych krzywd i ich wielkości.

Comments are closed.